ผลงานการติดตั้ง

137 Pillars Suites-001

137 PILLARS SUITES & RESIDENCES BANGKOK

ติดตั้งระบบ

  1. ระบบเสียง
  2. ระบบภาพ
  3. ระบบควบคุม

ความต้องการของลูกค้า

  • ลูกค้าต้องการเปิดเพลงแบบแยกเพลงในแต่ละพื้นที่
  • ลูกค้าต้องการมีชุดไมโครโฟน สำหรับประกาศแบบแยกพื้นที่ได้
  • สัญญาณเสียงมาจากห้องควบคุมชั้น 1 และส่งสัญญาณเสียงผ่าน Fiber Optic ไปในระบบเสียงชั้น ต่าง ๆ