ผลงานการติดตั้ง

TERMINAL21-2-0013

Terminal 21 Korat

ติดตั้งระบบ

  1. ระบบเสียง

สถานที่: ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. พื้นที่โซนเครื่องบิน
ระบบเสียงเป็น Background Music ในพื้นที่ต้อนรับทางเข้าตัวห้าง โดยมีการเปิดเสียงจากเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นเสียงที่ทางห้างฯ ได้จัดเตรียมโดยลำโพงที่เลือกใช้งานสำหรับส่วนนี้จะเป็น Column speaker ของ JBL/CBT70J+CBT70JE และ ลำโพง JBL/AC18/95 เพื่อต้องการเน้นเสียงที่มีความดัง และรายละเอียดของเสียงที่ชัดเจน โดยเครื่องควบคุมเสียงหลักจะเป็น BSS / BLU-50 และเครื่องขยายเสียง Crown / XTi-Series ในการควบคุมเสียงทั้งหมด

2. พื้นที่หอไอเฟล
ระบบเสียงเป็น Background Music และเป็นเสียงสำหรับการแสดงร่วมกับระบบแสง ที่ทางห้าง Terminal 21 ได้จัดการแสดงเป็นช่วงเวลาที่กำหนด โดยร่วมกับบริษัทที่รับการจัดแสดงในส่วนนี้
โดยระบบจะมีการติดตั้งลำโพง ทั้งหมด 4 ชั้น โดยจะมีชั้น G เป็นลำโพง JBL/CBT70J+CBT70JE และ ชั้น 1-3 จะเป็นลำโพง JBL/CONTROL 29AV-1 ส่วนเครื่องควบคุมเสียงหลักจะเป็น BSS / BLU-50 และเครื่องขยายเสียง Crown / XTi-Series ในการควบคุมเสียงทั้งหมด
ตัวระบบเสียงทางบริษัทที่รับจัดงานจะมีเพลงทั้งหมด 7 เพลงสำหรับการแสดงในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งจะทำการปล่อยเสียงมาให้ทางระบบของมหาจักรฯ โดยจะมีตัวจัดการในการเลือกเพลงในการเล่นในแต่ละช่วงเวลาในการแสดงไฟสำหรับพื้นที่หอไอเฟล